Wildcats Bay Cao Challenge

Singha – công ty bia của Thái Lan đã cho ra đời một nền tảng có tên Wildcats và khởi đầu là cuộc thi Bay Cao Challenge. GUDJOB đã giúp Wildcats truyền thông cho cuộc thi này vào năm 2020.

Singha