ALSOK

ALSOK là công ty Nhật Bản với hơn 50 năm kinh nghiệm về lĩnh vực bảo vệ. Ở dự án này, GUDJOB đảm nhận việc sản xuất video giới thiệu công ty cho ALSOK.

ALSOK

Sản xuất video