Jobs

Thông tin về các vị trí tuyển dụng sẽ được cập nhật bên dưới.  Các vấn đề khác liên quan đến tuyển dụng các bạn có thể liên hệ qua email:

Nếu bạn là phòng HR của công ty đang có nhu cầu xác thực thông tin ứng viên từng làm việc tại GUDJOB, hãy truy cập link bên dưới: